Hướng dẫn lập bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tiện ích cho người mới. Nội dung được chia sẻ bởi chuyên gia Nguyễn Văn Thịnh, người sáng lập của ISAAC GROUP.

Bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini
Bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini

Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh siêu thị theo nguyên tắc 5W1H2C5M

Cách lập kế hoạch này là phiên bản nâng cấp của phương pháp cũ 5W

5W 1H 2C 5M được coi như đường xương sống cơ bản để định hình được mục tiêu kế hoạch, cách xây dựng bản kế hoạch và quan trọng nhất là cần làm những gì để thực hiện bản kế hoạch quản trị đó.

Phương pháp xác định nội dung công việc 5W1H2C5M

 • Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
 • Xác định nội dung công việc 1W (what)
 • Xác định 3W: where, when, who
 • Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
 • Xác định phương pháp kiểm soát – 1C (control)
 • Xác định phương pháp kiểm tra – 1C (check)
 •  Xác định nguồn lực thực hiện 5M

Xác định mục tiêu yêu cầu

Khi phải làm một công việc, điều đầu tiên mà bạn phải quan tâm là:

 • Tại sao bạn phải làm công việc này?
 • Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của bạn?
 • Hậu quả nếu bạn không thực hiện chúng?
 • Why (tại sao?) là 1W trong 5W. Khi bạn thực hiện một công việc thì điều đầu tiên bạn nên xem xét đó chính là why với nội dung như trên.
 • Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp bạn luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

Xác định nội dung công việc

 • 1W = what? Nội dung công việc đó là gi?
 • Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc được giao.
 • Bạn hãy chắc rằng, bước sau là khách hàng của bước công việc trước.

Xác định 3W

– Where: ở đâu, có thể bao gồm các câu hỏi sau:

 • Công việc đó thực hiện tại đâu?
 • Giao hàng tại địa điểm nào?
 • Kiểm tra tại bộ phận nào?
 • Testing những công đoạn nào?…

– When: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thúc…

 • Để xác định được thời hạn phải làm công việc, bạn cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc.
 • Có 4 loại công việc khác nhau: công việc quan trọng và khẩn cấp, công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp, công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, công việc không quan trọng và không khẩn cấp. Bạn phải thực hiện công việc quan trọng và khẩn cấp trước.

– Who: Ai, bao gồm các khía cạnh sau:

 • Ai làm việc đó
 • Ai kiểm tra
 • Ai hổ trợ.
 • Ai chịu trách nhiệm…

Xác định phương pháp 1H

H là how, nghĩa là như thế nào? Nó bao gồm các nội dung:

 • Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc)?
 • Tiêu chuẩn là gì?
 • Nếu có máy móc thì cách thức vận hành như thế nào?

Xác định phương pháp kiểm soát

Cách thức kiểm soát (control) sẽ liên quan đến:

 • Công việc đó có đặc tính gì?
 • Làm thế nào để đo lường đặc tính đó?
 • Đo lường bằng dụng cụ, máy móc như thế nào?
 • Có bao nhiêu điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu (xem chi tiết qua tài liệu về MBP – phương pháp quản lý theo quá trình)

Xác định phương pháp kiểm tra

Phương pháp kiểm tra (check) liên quan đến các nội dung sau:

 • Có những bước công việc nào cần phải kiểm tra. Thông thường thì có bao nhiêu công việc thì cũng cần số lượng tương tự các bước phải kiểm tra.
 • Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thì bao lâu một lần?).
 • Ai tiến hành kiểm tra?
 • Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu?

Trong doanh nghiệp không thể có đầy đủ các nguồn lực để tiến hành kiểm tra hết tất cả các công đoạn, do vậy chúng ta chỉ tiến hành kiểm tra những điểm trọng yếu (quan trọng nhất).

Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/80), tức là những điểm kiểm tra này chỉ chiếm 20 % số lượng nhưng chiếm đến 80 % khối lượng sai sót.

Xác định nguồn lực (5M)

Nhiều kế hoạch thường chỉ chú trọng đến công việc mà lại không chú trọng đến các nguồn lực, mà chỉ có nguồn lực mới đảm bảo cho kế hoạch được khả thi.

Nguồn lực bao gồm các yếu tố:

 • Man = nguồn nhân lực.
 • Money = Tiền bạc.
 • Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng.
 • Machine = máy móc/công nghệ.
 • Method = phương pháp làm việc.

Man, bao gồm các nội dung:

 • Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp?
 • Ai hỗ trợ?
 • Ai kiểm tra?
 • Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không?

Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng, bao gồm các yếu tố:

 • Xác định tiêu chuẩn NVL.
 • Tiêu chuẩn nhà cung ứng.
 • Xác định phương pháp giao hàng
 • Thời hạn giao hàng.

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về quá trình chuẩn bị và thực hiện một bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini hoàn chỉnh, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về khái niệm bản kế hoạch kinh doanh, cùng vai trò quan trọng của nó đối với việc setup siêu thị mini.

1. Bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini là gì?

Bản kế hoạch kinh doanh siêu thị mini chính là một bản kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của một siêu thị, chuỗi cửa hàng trong một thời gian nhất định thực hiện dự án.

Trong bản kế hoạch, siêu thị xác định bối cảnh thị trường trọng tâm, nguồn lực đầu tư, đối tượng khách hàng chính, tình hình kinh doanh hiện tại, đối thủ cạnh tranh trong khu vực, và phương hướng phát triển của siêu thị trong tương lai.

2. Tại sao cần lập bản kế hoạch kinh doanh siêu thị?

Việc lập bản kế hoạch sẽ giúp cho người kinh doanh bắt buộc phải tìm hiểu các bước mở cửa hàng tạp hóa; siêu thị mini và lộ trình thực hiện các công việc đó như thế nào?

Một bản kế hoạch cần xoay quanh 3 việc chính:

 • Giúp bạn đưa ra quyết định đúng trong kinh doanh,
 • Có chiến lược bán hàng chắc chắn,
 • Vạch rõ đường lối cho kinh doanh,

Vậy vì sao các doanh nghiệp lại cần lập kế hoạch kinh doanh trước khi tiến hành triển khai các dự án, hoạt động cụ thể. Dưới đây sẽ là 9 lý do để lý giải:

 • Thu hút nhà đầu tư
 • Đinh hướng mức độ khả thi của chiến lược
 • Hình dung được hướng đi và dễ dàng quản lý hơn
 • Xác định được các mốc quan trọng
 • Xem xét và khảo sát thị trường một cách đầy đủ chính xác
 • Giảm thiểu rủi ro và hao hụt chi phí cho DN
 • Xác định được khoảng mức chi phí cần bỏ ra cho hoạt động
 • Giám sát các hoạt động kinh doanh
 • Có được nhiều ý tưởng độc đáo

Chuẩn bị lập kế hoạch kinh doanh

Để xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, bạn cần chuẩn bị và thu thập một số tài liệu cần thiết  như sau

1. Thu thập thông tin số liệu

Mỗi một bản kế hoạch kinh doanh được tạo lập để phục vụ đối tượng người đọc nhất định. Chính vì vậy, công việc đầu tiên của bạn là phải tìm hiểu mục đích xây dựng bản kế hoạch kinh doanh siêu thị này là để làm gì. Đối tượng người đọc bản kế hoạch là ai…

Sau khi trả lời những câu hỏi cơ bản nhất của bản kế hoạch kinh doanh, ta bắt đầu đi thu thập thông tin số liệu, các thông tin này bao gồm:

 • Mô hình kinh doanh: Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào?
 • Quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp có bao nhiêu người? Quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp là bao nhiêu?
 • Sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp là gì?
 • Thông tin về doanh nghiệp, gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, website,…
 • Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
 • Thông tin về những sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp đang cung cấp ra thị trường.
 • Một số thông tin tổng quan về thị trường, ngành, khách hàng trọng tâm, đối tác mà doanh nghiệp đã và đang làm việc cùng.
 • Thông tin về quy mô sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm tài nguyên, công nghệ, và các nguồn lực khác có liên quan.
 • Hoạt động marketing của doanh nghiệp: kênh phân phối, kênh truyền thông, giá trị thương hiệu, các chương trình quảng bá,…
 • Tài chính: các thông tin về tài sản, nguồn vốn, dòng tiền,…
 • Quản trị rủi ro: Chính là những yếu tố rủi ro mà doanh nghiệp có thể mắc phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bạn cần cân nhắc kỹ khối lượng thông tin cần cung cấp trong bản kế hoạch, tránh tình trạng thiếu hoặc thừa thông tin không mong muốn.

2. Chuẩn bị các tài liệu cho việc lập kế hoạch kinh doanh siêu thị

Sau khi thu thập các số liệu và thông tin quan trọng, đã đến lúc bạn chuẩn bị một số tài liệu có cần phải đính kèm với bản kế hoạch kinh doanh. Những tài liệu này bao gồm:

 • Logo và bộ nhận diện thương hiệu.
 • Các tài liệu về kế toán, như báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo luân chuyển tiền tệ,…
 • Các tài liệu liên quan tới tính xác thực của doanh nghiệp bán lẻ, như giấy phép kinh doanh, các loại chứng chỉ có liên quan.
 • Tài liệu phân tích ngành hàng, thị trường bán lẻ, đối thủ cạnh tranh, khách hàng.

Những tài liệu này có thể nhiều hơn, tùy thuộc vào mục đích và đối tượng người đọc bản kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Tổng kết

Trên đây ISAAC chia sẻ hướng dẫn cách lập kế hoạch kinh doanh dành cho mô hình siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ. Đối với các mô hình cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini quy mô nhỏ thì có thể làm đơn giản hơn. Tuy nhiên; các mô hình siêu thị mini dạng đầu tư, kêu gọi vốn thì cần phải thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ.

LIÊN HỆ: ISAAC GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISAAC

VPĐD Hà Nội: Phòng 501, tầng 5, tòa nhà 813 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPĐD HCM: Lô C27, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

Mail: setupisaac@gmail.com

Webhttp://isaacgroup.vn

Hotline0332.218.218 – 0392.218.218